Jülide Erdoğan

Direktör, Yenibirlider Derneği

Sivil toplumda 18 yıldan fazla saha ve yöneticilik deneyimine sahip olan Jülde Erdoğan, 2019'dan bu yana Yenibirlider Derneğinde direktör olarak çalışmalarına devam ediyor.

Gönüllülük, sivil toplum ve gençlik çalışmalarıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrencilik yıllarında tanışan Jülide Erdoğan, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Beyoğlu Gençlik Merkezi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında çok paydaşlı ve katılımcı saha projeleri yönetti. 2010 yılında, dönemin en yaygın gençlik örgütlerinden Toplum Gönüllüleri Vakfında, projeler departmanında çalışmaya başladı. TOG’daki görev süresi boyunca, sayıları 75 bini aşan gönüllüler ve 70 kişilik ekiple birlikte özel sektörün, yerel paydaşların, kamunun ve aktif genç gönüllülerin toplumsal dönüşüme birlikte katkı sağladığı projelerin etkisinin büyüyerek sürdürülmesine katkı sundu.

Marmara Üniversitesinde Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Ana Bilim Dalında yüksek lisansı bulunan Erdoğan, son yıllarda Speakar Agency’de özel konuşmacı olarak Sosyal Etki Odaklı Marka, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinden Kurumsal Aktivizme, Kurumlarda Aktivizm, Girişimcilik, Etkin Çalışan Gönüllülüğü konularında bilgi ve deneyimlerini aktarıyor, çeşitli sivil toplum örgütleri ile platformlarda jüri ve danışman olarak yer alıyor. Saha deneyiminin etkili liderlik ve yönetişimle kesiştiği projelerden heyecan duyuyor. Kırsal kalkınma, sağlıklı yaşam ve gastronomi ilgi alanları arasında bulunuyor.