Dr. Gonca Ongan

Yönetici Direktör, KUSIF (Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu)

Saint-Benoit Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimi gördü. Fordham Üniversitesinde Global MBA programını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsünün Avrupa İktisadi bölümünde doktorasını tamamladı. Uzmanlık alanları, sürdürebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki yönetimi olan Gonca, 2000 yılından beri biriktirdiği özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum alanı deneyimlerinin üzerine, 2010’da Koç Üniversitesinde göreve başladı. Kasım 2012’den beri KUSIF’te yönetici direktör olarak görev alıyor ve Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal girişimcilik ile sosyal etki yönetimi ile proje dersi veriyor. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki alanlarında farklı kurumlara gönüllü destek veren Gonca, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf, hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmeyi hedefleyen bir platform olan Açık Açık’ın kurucu üyesi, aynı zamanda yönetim kurulunda görev alıyor.